ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันเสาร์, 15 มกราคม 2565 14:47

วันพุธ, 12 มกราคม 2565 07:30

Facebook

แกลอรี